биологична бариера срещу патогенит

НАМАЛЯВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЧЕСТАТА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ РЕЗИСТЕНТНОСТ