RINOGERMINA за лечение и превенция на отит, аденоидити,риносинуити
Действие – RINOGERMINA

Наличието на нормална назална и назофарингеална сапрофитна флора е от основно значение за поддържане на доброто здравословно състояние на горните дихателни пътища и на организма. Нарушаването на сапрофитната флора може да доведе до развитието на сериозни заболявания в тази област като: чести отити, риносинуити, аденоидити и да предразположи към усложнения на долните дихателни пътища. Различни фактори на околната среда – физични или химични, могат да повлияят на състава на тази деликатна микробна екосистема.
RINOGERMINA е медицинско изделие с механично действие, предназначено за възстановяване на естествената биологична бариера, формирана от живеещите там сапрофити и за намаляване на повърхностното напрежение на носния секрет.
RINOGERMINA се препоръчва:

За лечение и превенция на назофарингеални и тубарни инфекции, като например: отити, аденоидити, риносинуити.
▪︎След локални назални и/или чести антибиотични лечения, за подпомагане възстановяването на нормалната назофарингеална сапрофитна флора.
▪︎ Във всички случаи, в които е необходимо да се подпомогне възстановяването на нормалната назална и назофарингеална сапрофитна флора (локални лечения на носа, алергичен ринит, астма, хроничен бронхит, хронично увреждане от цигарен дим или вдишване на дразнещи вещества и др.).
RINOGERMINA ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ТРОЕН МЕХАНИЗЪМ:
1. ЕФЕКТЪТ БАРИЕРА – предотвратява възможността за контакт на патогените с епителните клетки на приемника (в случая на ларинкса)
2. КОНКУРЕНЦИЯ СПРЯМО ПАТОГЕНИТЕ – играе ролята на антагонист спрямо тях като:
▪︎ директно се конкурира за мястото на прикрепяне към епитела
▪︎ конкурира се за оползотворяването на хранителната среда
▪︎ конкурира се относно заеманото пространство необходимо за колонизиране на дадената бактерия
3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛНАТА МИКРОФЛОРА