риноджермина, знаете ли, че
риноджермина, знаете ли, че
През последното десетилетие учените установяват, че наличието и баланса на нормалната сапрофитна флора в назалната лигавица е условие за нейното добро функциониране. Наличието на т.н. ‘‘добри“ сапрофитни бактерии (Алфа-хемолитични стрептококи), се явяват първото ниво на защита в назофарингеалната лигавица и играят ролята на био-бариера. Налице са обаче много физични, химични фактори, въздействие на околната среда и други фактори, които могат да повлияят на тази добре балансирана бактериална екосистема, наречена назална микрофлора или назофарингеален микробиом. Човешкия назофарингеален микробиом играе активна роля в профилактиката на инфекциите на ГДП.Дисбалансът в микрофлората може да доведе до появата на инфекции в ГДП, които са едни от най-честите заболявания в детска възраст. Възпаленията на ГДП включват ринити, риносинуити, отити, ринофарингити, фарингити, ларингити, аденоидити, които могат да бъдат следствие на вирусен или бактериален причинител.Възпаленията на ГДП от бактериален произход най-често се третират с антибиотици. Честите терапии и самолечението с антибиотици имат своите недостатъци.
Възпаленията на ГДП от бактериален произход най-често се третират с антибиотици. Честите терапии и самолечението с антибиотици имат своите недостатъци:

  •  променят бактериалната екосистема и нарушават нейната цялост, с което се компрометира естествената защита на средата и предразполагат към проявата на по-чести инфекции;
  •  създава се възможност за колонизирането на други патогени;
  •  водят до развитие на бактериална резистентност;
  •  риск от алергични реакции, поява на гъбични инфекции, гастроинтестинални (ГИ) проблеми, диария и др.

Антибиотичната резистентност като все по-често срещан проблем в медицината, води до необходимостта от разработване на нови методи и подходи в борбата с бактериалните инфекции.
Според последните дефиниции на Световната здравна организация, пробиотиците са живи организми, които при прилагане в адекватни количества са полезни за здравето. Лечението с пробиотици цели да насочи към превес в баланса на ‘‘добрите“ бактерии спрямо патогенната микрофлора.
От теоретична гледна точка, те имат позитивен ефект, чрез упражняване на различни механизми на действие:

  • При прикрепване към повърхността на епителните клетки или мукуса сапрофитите формират протективен слой, който блокира контакта между патогена и клетката-приемник.
  • Чрез конкуриране за хранителните вещества. Сапрофитите изчерпват хранителните вещества от средата, които по принцип биха били на разположение на патогенните бактерии.Сапрофитите и патогените също така се конкурират за пространство, което е важно за нормалното мултиплициране на всички микроорганизми.

В подкрепа на тази теза, DMG Italy в последните години направи проучвания, които са насочени и фокусирани към локалното приложение на сапрофити в назалната и рино-фарингеалната кухина за възстановяване на бактериалната микрофлора. Италианската фирма изолира и идентифицира точните бактериални щамове, които са подходящи за приложение при локална бактериотерапия. Същите са безопасни, с доказана по-добра способност да се прикрепват към клетката приемник. Бързо се колонизират, остават жизнеспособни по-дълго време и притежават висока бактерицидна активност срещу S.pneumoniae, M.catarralis, H.influezae.
RINOGERMINA е назален спрей, нов революционен подход за лечение и профилактика на често рецидивиращите инфекции в назофаринкса като: отити, риносинуити, аденоидити. Приложим е след антибиотично лечение за възстановяването на нормалната сапрофитна флора в назофаринкса. Приложим е след лечение с локални антисептици и след настинки.
RINOGERMINA спрей е предназначен за възстановяване на естествената биологична защитна бариера от сапрофитни бактерии. Чисто физиологично чрез бактериално съперничество ‘‘добрите“ бактерии се противопоставят на възможността за колонизиране на патогенните микроорганизми и възможността за възникване на повторни инфекция. Присъщи за организма ‘‘добрите“ бактерии са в състояние да поддържат господство и да пораждат имунен отговор от страна на гостоприемника. Така се намалява честотата на рецидивите и се повишава степента на клинично възстановяване.

RINOGERMINA спрей съдържа Streptococcus salivarius 24SMBc и Streptococcus oralis 89a. Тези щамове противодействат на най-честите причинители на остър среден и серозен отит. При клинични проучвания е установено, че горепосочените щамове намаляват с над 50 % честотата на рецидивиращия остър среден отит при деца. Над 36 % от педиатричните пациенти проявяват пълно или значително възстановяване от серозен среден отит.

RINOGERMINA спрей намалява необходимостта от честа употреба на антибиотици. Подходящ е за деца, и възрастни пациенти. Подходящ е за продължителна употреба.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

ОРАЛНИ СТРЕПТОКОКИ, ПРОДУЦИРАЩИ БАКТЕРИОЦИН С РОЛЯ В ПОДТИСКАНЕ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ПАТОГЕНИ
„В заключение на това проучване, се установи един щам като потенциален орален пробиотик, притежаващ желаните характеристики за бактериотерапия Streptococcus salivarius 24SMBc (с патентен № DSM 23307) притежаващ висока активност срещу S. Pneumoniae и безопасност към останалите S. salivarius щамове. Не е болестотворен за гостоприемника, според оценките за безопасност и ефикасно се прилепва към клетките на ларинкса.“
FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 Jun;65(1):23-31, M.Santagati, M.Scillato, F.Patane`, C. Aiello, S. Stefani

БАКТЕРИОТЕРАПИЯ СЪС Streptococcus oralis 89, ПРИЛОЖЕНА ПОД ФОРМАТА НА СПРЕЙ НАМАЛЯВА ТЕЧНОСТТА В СРЕДНОТО УХО ПРИ ДЕЦА СЪС СЕКРЕТОРЕН ОТИТ
„36,8 % от пациентите третирани със и Streptococcus oralis 89a, имат пълно или значително възстановяване от Серозен среден отит. Това е първото проучване, което показва положителен ефект след прилагане на бактериотерапия при деца със секреторен отит. Доказва се, че щама S. oralis 89a нормално обитаващ дихателните пътища играе основна роля при конкурирането и потискане колонизирането на БЕТА-хемолитиците в ринофаринкса като (S.pneumoniae, M. catarralis , H.influenzae).“
Arch Dis Child 2009; 94:92–98, S Skovbjerg,1 K Roos,2 S E Holm et Al. Skovbjerg S et al. Spray bacterioterapy decreases middle ear fluid in children with secretory otitis media. Arch Dis Child 2009; 94(2): 92-8

МНОГО ОТ АЛФА-ХЕМОЛИТИЧНИТЕ СТРЕПТОКОКИ НОРМАЛНО ОБИТАВАТ НАЗОФАРИНКСА И СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОДТИСНАТ ИЛИ ДА УНИЩОЖАТ ПАТОГЕННИТЕ ОТГОВОРНИ ЗА АОМ. ТЕ ИГРАЯТ ВАЖНА РОЛЯ ЗА КОНТРОЛА НА ЕКОСИСТЕМАТА.
„Реколонизацията с Алфа-стрептококи с инхибираща активност срещу патогените отговорни за АОМ, значително намалят броя на повторните проява на това състояние при податливите деца.“
BMJ. 2001 Jan 27;322(7280):210-2 –Roos K, Håkansson EG, Holm S
„Местната флора, нормално обитаваща фаринкса и назофаринкса показва потенциал за потискане на патогенни микроорганизми in vitro и in vivo. Инхибиторната активност на назалната флора се дължи главно на Алфа-хемолитичните стрептококи.“
Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 56 (2000) 185–190 – K. Tano et al
ЩАМОВЕТЕ ОТ АЛФА-ХЕМОЛИТИЧНИ СТРЕПТОКОКИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА „ЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ“.
„Няколко проучвания отчитат голям брой Алфа-стрептококи в назофаринкса на здрави деца, сравнени с броя им при деца които са предразположени към АОМ. В допълнение към казаното идва факта ,че стрептококи изолирани от входа на Евстахиевата тръба имат по-добра потискаща активност срещу АОМ патогените в сравнение с тези стрептококи изолирани от аденоидната тъкан.“
TRENDS in Biotechnology Vol.21 No.5 May 2003, John R. Tagg, Karen P. Dierksen

ЕФЕКТА ОТ РЕКОЛОИЗАЦИЯТА НА АЛФА-СТРЕПТОКОКИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧЕСТОТАТА НА ПРОЯВА НА НОВИ ЕПИЗОДИ НА АОМ ПРИ ДЕЦА.
„42 % от децата лекувани с назален спрей, съдържащ микс от S. salivarius 24 SMBc и S.oralis 89a, в комбинация не проявяват нови епизоди на Остър Среден Отит- АОМ.“
Roos K et al. Effect of recolonization with “interfering” Alfa-streptococci on recurrences of acute and secretory otitis media in children: randomized placebo controlled trial. BMJ 2001; 322: 1-4

ПРОБИОТИЧНИТЕ ЩАМОВЕ S. salivarius 24 SMBc и S.oralis 89a, ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ОБРАЗУВАНЕТО НА ПАТОГЕННИ БИОФИЛМИ НА ГДП. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТТА ИМ ДА РАЗРУШАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЕЧЕ ФОРМИРАНИ ТАКИВА.
„Двата щама забавят развитието на биофилми на всички тествани бактерии, с изключение на Str. pyogenes. При S.pneumoniae и S.acnes ефекта се наблюдава след 48-ия час, а при M.catarhalis още след 24-ия час. Комбинацията от двата щама е в състояние значително да разруши предварително формирани биофилми. Проучването показва най-високи резултати в намаляване на биофилма при 72-ия час.
Приложени така, двата щама са способни да забавят способността на избрани патогени да образуват биофилми и дори да разсеят/разпръснат/увредят/разрушат вече формирани такива от същите патогени.“
Alessandro Bidossi-Probiotics interfere with biofilm formation of pathogens of the URT-2018