риногермина вземи подарък
RINOGERMINA експертно мнение
RINOGERMINA и мнението на експертите

Българският опит

НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА RINOGERMINA СПРЕЙ ПРИ ДЕЦА

проф.Р.Бенчев; проф.К.Джамбазов; проф.П.Переновска; доц.Хр.Златанов; доц.Сп.Тодоров; доц.П.Руев; доц.М.Милков; доц.Н.Сапунджиев;  д-р.Д.Петков; д-р.Н.Георгиева; д-р.Игл.Станчева; д-р.Орл.Стоянов; д-р.Св.Василева; д-р.Ст.Марков; д-р.Н.Петров; д-р.Г.Бориславова; д-р.Л.Милинич; д-р.Евт.Солева  

Въведение:

Безспорен факт е, че инфекциите на горните дихателни пътища са приоритет на детската възраст. Причините за това са:

 • Анатомични – по-къса, по-широка и хоризонтално разположена евстахиева тръба, тесни изходни отвърстия на околоносните кухини, обструкции от аденоидни вегетации и др.
 • Физиологични – недоразвит имунитет, алергии, раса, възраст, генетична предразположеност и др.
 • Социални – посещение на детски градини и ясли, неправилно (нездравословно) хранене, наднормено тегло  и др.

Бактериалните инфекции в назофаринкса са един от най-честите проблеми  в ранна детска възраст. Лечението приоритетно е антибиотично. Честата употреба на антибиотици, самолечението и липсата на контрол във висок процент от случаите водят до  дисбаланс в назофарингеалната микрофлора и хронифициране на възпаленията. 

Факторът честа употреба на антибиотици в Европа е право пропорционален на резистентността към тях.  През март 2015 год. излязоха резултати от проучвания на резистентността към антибиотици в Европейските страни. (RESEARCH ARTICLE /*PLOS ONE | DOI: 10.1371/ journal. pone0016746 March 18,2015). България е една от страните, в които е отчетена най-висока резистентност.  

 

RINOGERMINA спрей изгражда биологична бариера и играе ролята на антагонист спрямо патогените. Препоръчва се за лечение и профилактика на бактериални инфекции в назофаринкса. Колонизирането на назалната лигавица с Алфа-хемолитични сапрофитни бактерии, изменя баланса в микрофлората и води до превес на „добрите“, т.н. здравословни сапрофитни бактерии.

 

 

 

Метод на проучването:  Проследяване на ефекта от прилагането на RINOGERMINA спрей при деца.
Ефектът е оценяван по:

 • Липсата или повторната проява (рецидив) на основно диагностицираното заболяване след минимум 3 месечна терапия с  RINOGERMINA спрей.

Проследяването се извърши в следните 4 града:

 • София – включиха се 8 лекари в наблюдението и 200 пациенти-деца
 • Пловдив – 3-ма лекаря взеха участие и 55 пациенти-деца
 • Бургас – 1 лекар и 30 пациенти-деца
 • Варна – 2-ма лекаря и 35 пациенти-деца

Пациенти:  Включени и проследени са 320 деца. Пациентите са внимателно подбрани след обстоен клиничен преглед. В проучването са включени деца с клинично диагностициран: риносинуит; остър отит; серозен отит; аденоидит – самостоятелно или в комбинация на гореизброените клинични състояния. Преди лечението с RINOGERMINA спрей, пациентите са били третирани с антибиотици (като монотерапия или в комбинация с един или повече от следните медикаменти: антихистамин; вазоконстриктор; муколитик; Алфа адреномиметик и назални промивки).

Клинични характеристики на пациентите – общо 320 пациенти

Възраст:

 • 58 деца от 0-3 годишна възраст
 • 190 деца от 3-7 годишна възраст
 • 72 деца над 7 годишна възраст

Основна диагноза:

 • 48 деца диагностицирани с остър отит
 • 59 деца диагностицирани със серозен отит
 • 115 деца диагностицирани с риносинуит
 • 98 деца диагностицирани с аденоидит

Резултати:

 • 303 пациента клинично здрави без проява на рецидив 
 • 12 пациенти с проява на рецидив, на основното заболяване или поява на гноен секрет от носа.
 • 5 пациента са изключени и не са продължили наблюдението поради непоносимост и свръхчувствителност към продукта

Коментар:

При 303 деца (94,6%) се установи положителен ефект след приложението на RINOGERMINA спрей –  липса на повторно заболяване в рамките на терапията и месец след нея. Продукта успешно помага за по-ефективното и по-бързо възстановяване на нормалната сапрофитна флора в назалната лигавица и благопрятства превеса на т.н. добри или полезни сапрофитни бактерии в назалната лигавица.  12 деца  (4 %) от наблюдаваните се разболяват повторно независимо от терапията с RINOGERMINA спрей и едва 5 деца (1,4 %) са проявили лекарствена несъвместимост и свръхчувствителност спрямо продукта.

Заключение:

Терапията с RINOGERMINA спрей е успешна. Лечението и профилактиката с този продукт спира порочния кръг: бактериални инфекции в назофаринкса – антибиотично лечение –  рецидивираща инфекция. Продуктът успешно възстановява нормалната сапрофитна флора в назалната лигавица и изгражда биологична бариера срещу патогените. В периода на профилактика с RINOGERMINA спрей пациентите са клинично здрави и не показват клинични признаци на заболяване. 

Препаратът RINOGERMINA спрей  е с много добър профил на безопастност. Терапията с RINOGERMINA спрей е ефективна и препоръчителна след всяка антибиотична терапия за лечение на възпаления на ГДП; след локални назални терапии като: назални спрейове, аерозолтерапии, ностни промивки и във всички случаи, когато е необходимо възстановяването на нормалната сапрофитна флора в назалната лигавица.

∙ Научете повече и по темата:
“Синуси и синузит – какво представляват двата термина и каква е връзката помежду им?”